www.Simillimum.cz homeopatický software radar, homeopatická literatura

simillimum
software knihy aktuality kurzy podpora cenik kontakt odkazy

Homeopatické vzdělání
Universum
Homeopathicum


RadarOpus
představuje Kim Elia
(český překlad)Frederik Schroyens
The Essential SynthesisJan Scholten
Tajomné Lanthanoidy

- Radar - Doplňkové moduly - Demoverze Radar -

Herscu modul

Přemýšlejte jako homeopat s dvacetiletou klinickou praxí!

  • Vneste řád do vašeho odebírání případu
  • Zvyšte dramaticky svoji úspěšnost v předepisování
  • Zkraťte své studium materie mediky na 1/10 času než obvykle potřebujete
  • Porozumějte svému pacientovi mnohem lépe
  • Porozumějte totalitě symptomů, která leží za vaším případem

Kladete si často následující otázky?

Jak získám od pacienta informace?
Jak mohu kompenzovat chyby v repertoriu?
Jak mohu kompenzovat nekompletní rubriky?
Jak poznám, kterou repertorizační metodu použít v kterém případě?
Jak přeložím pacientovy výrazy do jazyka repertoria?
Jak se vypořádám s polychresty a s jejich četným zastoupením v repertoriu?

Herscu přístup odpovídá na všechny tyto otázky pomocí pracovního modelu, který pomáhá vyřešit mnoho nejasností a rozporuplností ve vašem porozumění homeopatii.

Herscu modul byl vyvinut ve spolupráci s Dr. Paulem Herscuem, autorem knihy ” The Homeopathic Treatment of Children - Pediatric Constitutional Types and Stramonium. Tento modul pomáhá zorganizovat informace, které získáme od pacienta během homeopatického rozhovoru.

Pacientovy symptomy se v modulu uspořádají do cyklu sestávajícího z fundamentálních myšlenek nebo segmentů. Analýzou segmentů se identifikuje cyklus, který odhalí pacientovu patologii.

Slovník materií medik z minulosti je pro současného homeopata těžce srozumitelný., neboť symptomy léku jsou prezentovány nesrozumitelným a příliš dlouhým způsobem. Při čtení Hahnemannovy “Materie Medica Pura” je jen velmi obtížné zapamatovat si symptomy léku bez toho, aniž byste porozuměli smyslu kontextu, který pod tím leží.

Kentova inovace

Kent byl prvním, kdo začal ve své knize “Lectures on Homeopathic Materia Medica” popisovat symptomy svých pacientů v širším smyslu. Kentovy popisy poskytli homeopatům první obrazy homeopatických léků.

Od té doby homeopaté tento způsob seskupování symptomů do větších témat nebo konceptů postupně vylepšovali.

Herscu modul zaintegroval tyto postupy do nového dynamického modulu.

Lepší porozumění celku

Herscu modul vám pomůže zorganizovat pacientovy symptomy způsobem, který rozvíjí dynamické a systematické porozumění léku. V analýze se zobrazí ty léky, které jsou nejčastěji zastoupené ve všech základních segmentech, dokonce i když v jednotlivých rubrikách případu nejsou ve výzhamném postavení.

Postavení malých léků na stejnou úroveň polychrestům umožňuje homeopatovi vyvarovat se mnoha daným limitujícím nedokonalostem repertoria. Pomáhá to také kompenzovat fakta, že:

1. v repertoriu jsou chyby

2. rubriky jsou nekompletní

3. mnoho různých repertorizačních metod vede k rozdílným výsledkům

Cykly a segmenty – nový způsob pohledu

Od dob Hahnemanna pohlížejí homeopaté na nemoc jako na jednu entitu, proto musí také existovat metoda, která ji popisuje, vnímá ji jako jednu nemoc; jednoduchá metoda, která nás zbaví všech složitostí při analýze a při předepsání.

Vyvinul jsem jednu takovou metoda, která přináší porozumění homeopatii pomocí studia cyklů, které reprezentují každý lék a segmentů, které v cyklu probíhají.

Ve zkratce, věřím tomu, že to, čemu Hahnemann říkal totalita symptomů je určitý vzorec pacienta. Totalitou nerozuměl celkový počet symptomů, ale celkový vzorec nemoci.

Podíváme-li se na nemoc tímto způsobem, budeme schopni u každého léku lépe identifikovat hlavní základní myšlenky, které já nazývám základními segmenty. To nám umožní vybudovat řetězec událostí – vzorec, který bude “sedět” na všechny informace, které o pacientovi máme.

Věřím, že každý symptom, který pacient vyjádří, je příkladem jednoho ze základních segmentů v cyklu pacientovy nemoci.

Jinými slovy, symptom nestojí jen sám o sobě. Je ve vztahu k ostatním symptomům, které reprezentují jeden z několika základních segmentů léku a bude se stále ukazovat na mnoha místech a mnoha způsoby skrze rozdílné symptomy.

Některé z těchto symptomů lze najít v rubrikách, některé ne. To není důležité. Důležitá je myšlenka, segment, vzorec. Cyklus samotný je proud událostí, který je složen z počtu základních segmentů.

Paul Herscu, ND

Více informací naleznete zde:

· Problémy při repertorizaci-proč potřebujeme novou perspektivu, Paul Herscu, ND

Paul Herscu také vytvořil webové stránky týkající se zoušek léku-provingů. Odkaz najdete zde: proving site.

Na těchto stránkách mohou vedoucí provingů prezentovat své provingy a následně mnohem lépe shrormažďovat data . Stránky obsahují databázi, která může být editována on-line. Navštivte tyto stránky a vyzkouškejte si tento skvělý nástroj!

- Radar - Doplňkové moduly - Demoverze Radar -
 

App Synthesis
- dočasně snížená cena
(viz ceník)


Stáhněte si demoverzi RadarOpusPřeji si dostávat novinky
na tuto e-mailovou adresu:The Treasure – Kentův poklad
Kentův poklad zažil pozoruhodnou historii. Ve skutečnosti jde o osobní Kentovo repertorium (druhé vydání), do kterého si zapisoval vlastní poznámky a opravy než zemřel. Knihu věnovala Pierru Schmidtovi Frederika Gladwin. Poté byla kniha ukradena a znovu objevena v Indii doktorem Ahmedem Currimem.